17 มิถุนายน 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 10 เมษายน 2566

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 10 เมษายน 2566

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ      จำนวน 1 อัตรา

 

2. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ     จำนวน 1 อัตรา

 

3. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ     จำนวน 1 อัตรา

 

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    จำนวน 1 อัตรา

 

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน     จำนวน 1 อัตรา

 

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน     จำนวน 2 อัตรา

 

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน     จำนวน 1 อัตรา

 

8. ตำแหน่งนายช่างโยธาปปฏิบัติงาน     จำนวน 1 อัตรา

 

9. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน     จำนวน 1 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

     

 

 

14 มีนาคม 2566

ผู้ชม 7243 ครั้ง

Engine by shopup.com