08 ธันวาคม 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2566

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2566

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

กลุ่มงานบริการ

 

1. ตำแหน่งพนักงานเขียนแผนที่     จำนวน  1  อัตรา

 

2. ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล     จำนวน  4  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ในวันและเวลาราชการ (08.30 น. - 16.30 น.)

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

14 มีนาคม 2566

ผู้ชม 755 ครั้ง

Engine by shopup.com