24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ จำนวน 17 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566

ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ จำนวน 17 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 ประกาศศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ตำแหน่ง พนักงานบริการ ศรภ.     จำนวน  17  อัตรา

 

- เป็นบุคคลพลเรือนเพศ ชาย/หญิง

 

- คุณวุฒิ ม.3 - ปวส. (ทุกสาขา)

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

รับสมัครวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น. ณ กองกำลังพล ศูนย์รักษาความปอลดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย เลขที่ 17 ซอยรามอินทรา 2/1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2521 0130 ถึง 9 ต่อ 2276

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

14 มีนาคม 2566

ผู้ชม 6066 ครั้ง

Engine by shopup.com