24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความการประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน จำนวน 14 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2566

การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน จำนวน 14 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2566

 

 

 ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งวิศวกร     จำนวน 6 อัตรา

 

1.1 วิศวกร (ไฟฟ้ากำลัง)     จำนวน 4 อัตรา

 

1.2 วิศวกร (สิ่งแวดล้อม)     จำนวน 1 อัตรา

 

1.3 วิศวกร (โยธา)     จำนวน 1 อัตรา

 

1.4 วิศวกร (อุตสาหการ) (ขึ้นบัญชีสำรอง)

 

 

2. ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์     จำนวน 4 อัตรา

 

3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์     จำนวน 1 อัตรา

 

4. ตำแหน่งนักบัญชี     จำนวน 1 อัตรา

 

5. ตำแหน่งนักอาชีวอนามัย     จำนวน 1 อัตรา

 

6. ตำแหน่งนิติกร     จำนวน 1 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

เปิดรับสมัครทุกวันทาง Internet ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 27 มีนาคม 2566 (ทุกวัน) ที่เว็บไซต์ https://mwa.thaijobjob.com  คลิก “ระบบรับสมัครออนไลน์” เลือกหัวข้อ “กรอกใบสมัครออนไลน์”

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

     

 

 

15 มีนาคม 2566

ผู้ชม 569 ครั้ง

Engine by shopup.com