24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครพนักงานรัฐสภาทั่วไป จำนวน 14 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 7 เมษายน 2566

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครพนักงานรัฐสภาทั่วไป จำนวน 14 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 7 เมษายน 2566

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรัฐสภาทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. พนักงานการจัดการระบบข้อมูล     จำนวน 1 อัตรา

 

2. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ     จำนวน 1 อัตรา

 

3. ผู้ช่วยกำกับรายการโทรทัศน์     จำนวน 1 อัตรา

 

4. เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง     จำนวน 2 อัตรา

 

5. นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ     จำนวน 4 อัตรา

 

6. นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ     จำนวน 1 อัตรา

 

7. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ     จำนวน 2 อัตรา

 

8. พนักงานวิชาการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์     จำนวน 2 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ถึงวันที่ 7 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://hris.parliament.go.th/job/ ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

     

 

 

 

 

15 มีนาคม 2566

ผู้ชม 1169 ครั้ง

Engine by shopup.com