08 ธันวาคม 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 10 เมษายน 2566

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 10 เมษายน 2566

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

  

 

 

 ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ     จำนวน 14 อัตรา

 

1. กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี     จำนวน 2 อัตรา

 

2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปฏิบัติราชการที่ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ จังหวัดนนทุบรี     จำนวน 2 อัตรา

 

3. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร     จำนวน 2 อัตรา

 

4. สถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร     จำนวน 1 อัตรา

 

5. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก     จำนวน 1 อัตรา

 

6. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จัหวัดนครสวรรค์     จำนวน 2 อัตรา

 

7. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 จังหวัดนนทบุรี     จำนวน 2 อัตรา

 

8. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จังหวัดชลบุรี     จำนวน 1 อัตรา

 

9. กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิตปฏิบัติราชการที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรุงเทพมหานคร     จำนวน 1 อัตรา

 

 


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

    

 

 

16 มีนาคม 2566

ผู้ชม 522 ครั้ง

Engine by shopup.com