15 เมษายน 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 49 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2566

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 49 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2566

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคกลาง)     จำนวน 48 อัตรา

 

- โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทุบรี      จำนวน 17 อัตรา

 

- สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร       จำนวน 13 อัตรา

 

- สถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร     จำนวน 5 อัตรา

 

- โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ     จำนวน 10 อัตรา

 

- สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 อัตรา

 

 

2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคใต้)     จำนวน 1 อัตรา

 

- โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี     จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

     

 

 

16 มีนาคม 2566

ผู้ชม 612 ครั้ง

Engine by shopup.com