21 พฤษภาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม กองกลาง รุก พี อาร์ ให้ความรู้แก่บุคลากรใหม่ ปี 2566

ศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม กองกลาง รุก พี อาร์ ให้ความรู้แก่บุคลากรใหม่ ปี 2566

หมวดหมู่: การศึกษา

 

          เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป และประธานศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายฯ ร่วมการบรรยายพิเศษ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม ในวันปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มจพ. ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนวรรธน์ โยชะนัง เป็นผู้บรรยายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายฯ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ และ Facebook ศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรใหม่ จำนวน 98 คน รับข้อมูลข่าวสารจากการสแกนผ่าน QR code เพื่อการเข้าถึง เว็บไซต์ และ Facebook และสร้างจำนวนผู้ติดตามให้รับรู้และรับทราบกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการกด like facebook

 

 

 

25 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 19164 ครั้ง

Engine by shopup.com