24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 175 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-29 กันยายน 2566

กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 175 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-29 กันยายน 2566

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ     จำนวน 30 อัตรา

 

2. ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ     จำนวน 1 อัตรา

 

3. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ     จำนวน 3 อัตรา

 

4. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ     จำนวน 8 อัตรา

 

5. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ     จำนวน 1 อัตรา

 

6. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน     จำนวน 100 อัตรา

 

7. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน     จำนวน 15 อัตรา

 

8 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน     จำนวน 15 อัตรา

 

9 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน     จำนวน 2 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-29 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com อ่านรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

     

 

 

05 กันยายน 2566

ผู้ชม 613 ครั้ง

Engine by shopup.com