25 กันยายน 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความโรงเรียนอนุบาลยโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กันยายน 2566

โรงเรียนอนุบาลยโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กันยายน 2566

หมวดหมู่: งานครู

  

 

 

 ประกาศโรงเรียนอนุบาลยโสธร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่ง ครูผู้สอนกลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา

 

2. ตำแหน่ง ครูผู้สอนกลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

 

3. ตำแหน่ง ครูผู้สอนกลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

 

4. ตำแหน่ง ครูผู้สอนกลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

 

5. ตำแหน่ง ครูผู้สอนชาวต่างชาติ(ฟิลิปปินส์) จำนวน 1 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 4 - 20 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น. อ่านรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

06 กันยายน 2566

ผู้ชม 96 ครั้ง

Engine by shopup.com