17 มิถุนายน 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความรมว.พิพัฒน์ พบปะ 16 สภาองค์การลูกจ้าง ถกแนวทางพัฒนาแรงงาน

รมว.พิพัฒน์ พบปะ 16 สภาองค์การลูกจ้าง ถกแนวทางพัฒนาแรงงาน

หมวดหมู่: แรงงาน          วันที่ 8 กันยายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาด้านแรงงานกลุ่มสภาองค์การลูกจ้างต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ประธานสภาองค์การลูกจ้าง 16 สภา และประธานสหภาพแรงงาน 8 สหภาพ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

           นายพิพัฒน์ กล่าวภายหลังการประชุมว่า ในวันนี้ผมได้มาพบปะหารือกับประธานสภาองค์การลูกจ้าง 16 สภา และประธานสหภาพแรงงานอีก 8 สหภาพ เพื่อรับฟังสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ในด้านการพัฒนาแรงงานว่าหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน ได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภาในวันที่ 11-12 กันยายนนี้แล้ว จะได้มาหารือกันอีกครั้งเพื่อนำนโยบายที่ได้แถลงเกี่ยวกับแรงงานว่าจะเราเดินไปในทิศทางไหน ซึ่งในวันนี้สภาองค์กรลูกจ้างก็ได้มีการนำเสนอว่ามีเรื่องอะไรบ้าง รวมทั้งสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีสุชาติได้ทำไปแล้วอะไรที่ทำดีอยู่แล้ว ผมจะได้สานต่อ จะไม่นับหนึ่งใหม่ ที่สำคัญกระทรวงแรงงานเราต้องเป็นกระทรวงเศรษฐกิจเต็มรูปแบบ เพราะทุกองคาพยพในประเทศไทย ยกเว้นข้าราชการที่เหลือมีผู้ใช้แรงงานเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน เพราะประเทศจะพัฒนาได้ จะเจริญได้ ต้องพึ่งพาแรงงานเป็นส่วนสำคัญ ถ้าเราไม่มีแรงงานที่ดี เราไม่มีการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเทศก็จะไม่เจริญไปกว่านี้ ส่วนเรื่องค่าแรงนั้นขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายให้เรียบร้อยก่อนแล้วจะมาหารือกันว่าจะมีแนวทางอย่างไร

 

           นายพิพัฒน์ ยังกล่าวต่อว่า สิ่งที่สภาองค์การลูกจ้างต้องการให้ผลักดันจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ อาทิ การรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และ 98 ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องเดิมนอกจากนี้ ยังมีเรื่องการถูกเอารัดเอาเปรียบของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งจะต้องลงไปดูให้ครบทุกมิติ สิ่งเหล่านี้ผมเอง ผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงแรงงาน จะต้องเดินหน้าร่วมมือไปพร้อมๆ กัน ซึ่งหากมีหากนโยบายอะไรออกไปก็จะต้องขอรับฟังความคิดเห็นชอบจากทุกฝ่ายทั้ง นายจ้าง ลูกจ้าง ข้าราชการด้วย เพื่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมแก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน

08 กันยายน 2566

ผู้ชม 155 ครั้ง

Engine by shopup.com