22 กรกฎาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพ ชุมชนวัดศรีบังวัน อ.แม่ใจ จ.พะเยา

เทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพ ชุมชนวัดศรีบังวัน อ.แม่ใจ จ.พะเยา

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริม สุรพินิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อักษรากร คำมาสุข คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน โดยมีการตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดให้กับชาวบ้านวัดศรีบังวัน อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยนางอำภาพร ชาวเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ใจ ประสานงานนำชาวบ้านในพื้นที่เข้ารับการตรวจจำนวน 139 คน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556

 

 

 

 

 

 

 

10 กันยายน 2566

ผู้ชม 257 ครั้ง

Engine by shopup.com