21 พฤษภาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความปลัดแรงงาน เยี่ยมให้กำลังใจ ให้ข้อคิดเตือนใจแรงงานไทย ด้านการทำงาน การใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยในไต้หวัน

ปลัดแรงงาน เยี่ยมให้กำลังใจ ให้ข้อคิดเตือนใจแรงงานไทย ด้านการทำงาน การใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยในไต้หวัน

หมวดหมู่: แรงงาน

 

          วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.15 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยมและมอบของให้กำลังใจแรงงานไทย ที่ไซต์งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ ตั้นเจียง นครนิวไทเป ซึ่งบริษัทก่อสร้าง KUNG ENGINEERING CORPORATION ซึ่งว่าจ้างแรงงานไทย จำนวนประมาณ 300 คน โดยในวันนี้ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ให้กำลังใจแรงงาน พร้อมให้ข้อคิดเตือนใจแรงงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบไต้หวันทั้งการป้องกันยาเสพติด การขับขี่รถจักรยานไฟฟ้า สุรา เพื่อให้แรงงานไทยสามารถปรับตัวด้านการทำงานและการใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย พร้อมนี้ สนร. ไทเปได้แนะนำช่องทางการติดต่อ สนร.ไทเป พร้อมสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน ซึ่งนายจ้างและแรงงานได้แสดงความชื่มชมและขอบคุณในการเข้าเยี่ยมแรงงานในครั้งนี้ นอกจากนี้บริษัทยังแสดงความต้องการจ้างแรงงานไทยเพื่อมาทำงานในโครงการอื่นๆ ซึ่งเฉพาะปี ที่ผ่านมา ได้ยื่นขอนำเข้าแรงงานไทยเพิ่ม จำนวน กว่า 700 คน โดยบริษัทยินดีให้ความร่วมมือในการขยายตลาดแรงงานไทยในไต้หวันร่วมกันต่อไป

 

 

 

          ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เน้นย้ำให้ น.ส.ประภาวดี แก้วศิริพงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.ไทเป และ นายณัฐชยวัศ สงวนไชยกฤษณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.เกาสง ปฏิบัตืหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ทั้งภารกิจเชิงรุกในการขยายตลาดแรงงาน และการคุ้มครองดูแลแรงงานไทย โดยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ตามกฎหมายไทยและไต้หวัน รวมทั้งตระหนักถึงระเบียบวินัยในการทำงาน

 

 

 

12 กันยายน 2566

ผู้ชม 150 ครั้ง

Engine by shopup.com