25 กันยายน 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความราชมงคลสุวรรณภูมิ คว้า 2 รางวัลการประกวดหนังสั้น “ไทย ไทย สไตล์อยุธยา”

ราชมงคลสุวรรณภูมิ คว้า 2 รางวัลการประกวดหนังสั้น “ไทย ไทย สไตล์อยุธยา”

 

 

 

 

 

 


นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ไทย ไทย สไตล์อยุธยา” ในชื่อผลงาน “ประตูกาลเวลา” ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท นำทีมโดย นางสาวปิยะธิดา ใยบัว นายวัฒนะ อินทรชิต นายวโรตม์ ดีพิจารณ์ และนางสาวธินิดา มั่นคง และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ในชื่อผลงาน AYUTTHAYA ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท นำทีมโดยนางสาวอริสา สุขเกตุ นางสาวสิริอักษร พิชัย นายจิรายุ เกษมจิตร นายธวัชชัย แต่งงาม และนายธนบดี ลวดลาย โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ชัชฎา ชวรางกูร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาทีมนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวด เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมประกวดครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีกิจกรรมดีๆ และเปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนอายุตั้งแต่ 15 – 25 ปี มีส่วนร่วมในการส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์รูปแบบหนังสั้นเข้าร่วมประกวด ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 2 ทีม ผลการประกวดนักศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ไทย ไทย สไตล์อยุธยา” ในชื่อผลงาน “ประตูกาลเวลา” และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ในชื่อผลงาน AYUTTHAYA

 

 

 

 

 

อาจารย์ชัชฎา ชวรางกูร กล่าวต่อว่า คณะมุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูงด้านดิจิทัลและสารสนเทศที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องการขับเคลื่อนนโยบาย Digital University ซึ่งนักศึกษาทุกคนที่เข้ามาศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จะได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ทุกขั้นตอนการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ตั้งแต่ (Pre production) การวางแผนเตรียมงานก่อนการถ่ายทำจนถึง (Post production) ขั้นตอนหลังการผลิตการสร้างภาพยนตร์ รวมถึงการผลิตวิดีโอ การผลิตเสียง และการถ่ายภาพ ซึ่งการเรียนรู้จะต้องมาพร้อมการพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ ในการเรียนรู้ “มัลติมีเดีย” นั้น เมื่อไหร่ที่เราหยุดอยู่กับที่ก็เท่ากับเรากำลังถอยหลัง ฉะนั้น เราต้องพัฒนาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาต่อยอดให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มาตรฐานสู่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

12 กันยายน 2566

ผู้ชม 44 ครั้ง

Engine by shopup.com