21 พฤษภาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 21 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 2 ตุลาคม 2566

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 21 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 2 ตุลาคม 2566

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. พนักงานวิศวกรเครื่องกล     จำนวน 1 อัตรา

 

2. พนักงานวิศวกรไฟฟ้า     จำนวน 1 อัตรา

 

3. พนักงานวิศวกรโยธา     จำนวน 1 อัตรา

 

4. พนักงานสถาปนิก     จำนวน 1 อัตรา

 

5. พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาโท)     จำนวน 1 อัตรา

 

6. พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาตรี)     จำนวน 1 อัตรา

 

7. พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง     จำนวน 1 อัตรา

 

8. พนักงานเศรษฐกร     จำนวน 1 อัตรา

 

9. พนักงานมัณฑนากร     จำนวน 1 อัตรา

 

10. พนักงานวิศวกร (ด้านเครื่องกล)     จำนวน 1 อัตรา

 

11. พนักงานภูมิสถาปนิก     จำนวน 1 อัตรา

 

12. พนักงานโสตทัศนศึกษา     จำนวน 1 อัตรา

 

13. พนักงานเครื่องกล     จำนวน 1 อัตรา

 

14. พนักงานเครื่องยนต์     จำนวน 1 อัตรา

 

15. พนักงานโยธา     จำนวน 1 อัตรา

 

16. พนักงานไฟฟ้า     จำนวน 1 อัตรา

 

17. พนักงานช่างไม้     จำนวน 1 อัตรา

 

18. พนักงานเขียนแบบ     จำนวน 1 อัตรา

 

19. พนักงานธุรการ     จำนวน 1 อัตรา

 

20. พนักงานพัสดุ     จำนวน 1 อัตรา

 

21.พนักงานตัดเย็บและตกแต่ง     จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร


รับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 2 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dpt.thaijobjob.com/ อ่านรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

     

 

 

13 กันยายน 2566

ผู้ชม 587 ครั้ง

Engine by shopup.com