25 กันยายน 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเป็นพนักงาน จำนวน 19 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 6 ตุลาคม 2566

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเป็นพนักงาน จำนวน 19 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 6 ตุลาคม 2566

 

 

 ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 5     จำนวน 2 อัตรา

 

2. ตำแหน่งนักผลิตภัณฑ์ 4     จำนวน 4 อัตรา

 

3. ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ 4     จำนวน 1 อัตรา

 

4. ตำแหน่งนิติกร 4     จำนวน 1 อัตรา

 

5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 4     จำนวน 2 อัตรา

 

6. ตำแหน่งนักพัสดุ 4     จำนวน 1 อัตรา

 

7. ตำแหน่งพนักงานการตลาด 2     จำนวน 1 อัตรา

 

8. ตำแหน่งพนักงานผลิต 2     จำนวน 4 อัตรา

 

9. ตำแหน่งช่าง 2     จำนวน 2 อัตรา

 

10. ตำแหน่งพนักงานบัญชี 2     จำนวน 2 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร


เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 6 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ เว็บไซต์ https://dpo.thaijobjob.com/ อ่านรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

     

 

 

13 กันยายน 2566

ผู้ชม 185 ครั้ง

Engine by shopup.com