25 กันยายน 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความ“พิพัฒน์” รมว.แรงงาน มอบ “บุญสงค์” เลขาธิการ สปส. ช่วยเหลือครอบครัววิศวกรเสียชีวิต เหตุเครนโค่นทับ พร้อมมอบเงินทดแทนกว่า 1.7 ล้านบาท

“พิพัฒน์” รมว.แรงงาน มอบ “บุญสงค์” เลขาธิการ สปส. ช่วยเหลือครอบครัววิศวกรเสียชีวิต เหตุเครนโค่นทับ พร้อมมอบเงินทดแทนกว่า 1.7 ล้านบาท

หมวดหมู่: แรงงาน


          นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม เรืออากาศเอกหญิงศุภพร อยู่วัฒนา ผู้ตรวจราชการกรม นางอุสนีย์ ศิลปศร ผู้ตรวจราชการกรม นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม นางนงค์ลักษณ์ กอวรกุล ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม โดยมี นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติร่วมลงพื้นที่ เพื่อมอบเงินทดแทนให้ครอบครัวของนายธิติพล รัตนอาภา วิศวกรไฟฟ้าที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครนโค่นทับระหว่างปฏิบัติงานเดินตรวจระบบโครงสร้างและการเดินสายไฟ หอประชุมภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงก่อสร้าง สลิงที่ยึดแขนเครนเกิดขาด ทำให้แขนเครนที่ยื่นอยู่หล่นลงมาฟาดหลังคาห้องประชุม ปลายเครนถูกลูกจ้างขณะปฏิบัติหน้าที่เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บอีก 2 ราย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

           นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยและได้แสดงความเสียใจกับทายาทของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว และมีความห่วงใยครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมกำชับให้สำนักงานประกันสังคมเร่งให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมอย่างครบถ้วน โดยในวันนี้ (13 ก.ย.66) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ผมและคณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม เดินทางลงพื้นที่ ณ วัดมณีวงศ์ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้กำลังใจและมอบเงินประโยชน์ทดแทนกรณีตาย ให้แก่ทายาทของนายธิติพล รัตนอาภา วิศวกรไฟฟ้าที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครนโค่นทับ ซึ่งเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง ทายาทจะได้รับสิทธิกองทุนเงินทดแทน เป็นเงินค่าทำศพ จำนวน 50,000 บาท ค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตร้อยละ 70 ของค่าจ้างเป็นระยะเวลา 10 ปี เป็นเงินจำนวน 1,680,000 บาท เงินบำเหน็จชราภาพ จำนวน 32,442.86 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,762,422.86 บาท

 

 

 

          นายบุญสงค์ เลขาธิการ สปส. กล่าวต่อไปว่า “นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน แจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการก่อสร้างอาคาร หรือสถานที่ก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุให้เฝ้าระวัง ตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย ที่สำคัญอย่าประมาท เพราะอาจเกิดปัญหา ย่อมส่งผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบในวงกว้างได้ ถึงอย่างไร สำนักงานประกันสังคมดูแลลูกจ้างให้ได้รับสิทธิความคุ้มครองในยามประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน พร้อมสร้างหลักประกันทางสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุด ของลูกจ้างตลอดไป”

13 กันยายน 2566

ผู้ชม 49 ครั้ง

Engine by shopup.com