24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความพาไปส่อง! การเรียนรู้แบบฉบับ DEK การบินและคมนาคม SPU ศูนย์ฝึกอบรมการบินที่ มทร. ธัญบุรี

พาไปส่อง! การเรียนรู้แบบฉบับ DEK การบินและคมนาคม SPU ศูนย์ฝึกอบรมการบินที่ มทร. ธัญบุรี

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โครงการศึกษาดูงานด้านการบิน โดย อาจารย์สุภาพร สอนอินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ นำนักศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เดินทางเข้าศึกษาดูงานและฝึกปฎิบัติจริง ณ ศูนย์ฝึกอบรมการบิน ที่กำลังจะก่อตั้งขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และ EEC ในการร่วมมือกันสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรทางด้านการบิน และจะเป็นโอกาสของนักศึกษาในการเข้าถึงแหล่งงานในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษาต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 มกราคม 2567

ผู้ชม 45 ครั้ง

Engine by shopup.com