24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความการรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 23 กุมภาพันธ์ 2567

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 23 กุมภาพันธ์ 2567

 

 

 

 

ประกาศงานระเบียบการโดยสาร เรื่อง รับสมัครบุคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

งานระเบียบการโดยสาร กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ จำนวน 8 อัตรา เพื่อมา
ทดแทนลูกจ้างเฉพาะงานทำหน้าที่แทนพนักงานรถนอนในอัตราที่ว่าง

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานระเบียบการโดยสารกองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร ชั้น 2 อาคารสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

31 มกราคม 2567

ผู้ชม 176 ครั้ง

Engine by shopup.com