24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 12 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 12 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

 

 

 

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 5     จำนวน 2 อัตรา

 

2. ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ 4     จำนวน 2 อัตรา

 

3. ตำแหน่งนักผลิตภัณฑ์ 4     จำนวน 1 อัตรา

 

4. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 4     จำนวน 1 อัตรา

 

5. ตำแหน่งเศรษฐกร 4     จำนวน 1 อัตรา

 

6. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4     จำนวน 1 อัตรา

 

7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 4     จำนวน 1 อัตรา

 

8. ตำแหน่งมัคคุเทศก์ 4     จำนวน 1 อัตรา

 

9. ตำแหน่งนักสัตวบาล 4    จำนวน 1 อัตรา

 

10. ตำแหน่งพนักงานผลิต 2     จำนวน 1 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

เปิดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.dpo.go.th และ http://dpo.thaijobjob.com  อ่านรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

- สมัครออนไลน์

 

 

 

31 มกราคม 2567

ผู้ชม 155 ครั้ง

Engine by shopup.com