22 กรกฎาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความรมว. พิพัฒน์ ไม่ทอดทิ้งกลุ่มเปราะบาง โชว์ผลจ้างงานคนพิการ ปี 67 นายจ้างให้สิทธิคนพิการ ม.35 สร้างรายได้ผู้พิการกว่า 493 ล้านบาท

รมว. พิพัฒน์ ไม่ทอดทิ้งกลุ่มเปราะบาง โชว์ผลจ้างงานคนพิการ ปี 67 นายจ้างให้สิทธิคนพิการ ม.35 สร้างรายได้ผู้พิการกว่า 493 ล้านบาท

หมวดหมู่: แรงงาน

 

          กระทรวงแรงงานจับมือสถานประกอบการเอกชน ส่งเสริมโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมต่อเนื่อง ปี 67 สร้างงานคนพิการแล้ว 4,119 คน ก่อรายได้กว่า 493,126,680 บาท เป้าหมายต่อไปผลักดันผู้พิการมีงานประจำ มีรายได้มั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

          นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานขานรับนโยบายรัฐบาล ภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่ม โดยจะดูแลให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีงาน มีรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมด้วยสวัสดิการโดยรัฐ โดยในปีงบประมาณ 2567 กระทรวงแรงงาน ได้เชิญชวนสถานประกอบการภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ ซึ่งมีสถานประกอบการ จำนวน 480 แห่ง ตอบรับและดำเนินการให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 ทั้งสิ้น จำนวน 4,119 คน จะก่อให้เกิดรายได้แก่คนพิการเป็นเงินจำนวน 493,126,680 บาทต่อปี โครงการดังกล่าวฯ นับเป็นอีกก้าวของการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะนายจ้าง/สถานประกอบการที่ให้สิทธิคนพิการเพิ่มขึ้นทุกปี เป้าหมายต่อจากนี้กระทรวงแรงงานผลักดันให้ผู้ประกอบการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 หรืองานประจำในกลุ่มที่สามารถทำงานได้ รวมทั้งส่งเสริมกลุ่มที่สามารถเพิ่มทักษะและกลุ่มที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการอย่างมั่นคงยิ่งขึ้น

           “ปัจจุบันคนในสังคมมีทัศนคติเชิงบวกและเห็นคุณค่ากลุ่มคนพิการมากขึ้น การส่งเสริมให้มีงานทำ ไม่เพียงช่วยเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความชำนาญของผู้พิการเท่านั้น แต่ยังสร้างโอกาสให้มีรายได้ ส่งเสริมความเสมอภาค และยังเป็นส่วนหนึ่งในสังคมอย่างเท่าเทียมอีกด้วย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

          ด้านนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานขอขอบคุณความร่วมมือของสถานประกอบการภาคเอกชน จำนวน 480 แห่ง อาทิ บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ที่ได้ให้สิทธิคนพิการฯ ตามโครงการส่งเสริมจ้างงานคนพิการเชิงสังคมในปีนี้ สำหรับโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือ 3 ฝ่าย คือ นายจ้างสถานประกอบการ/
          ภาครัฐ ภาคเอกชน/หน่วยบริการสาธารณะและผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ โดยกรมการจัดหางานเชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 34 ให้ดำเนินการให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 โดยจ้างงานคนพิการเป็นพนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนในหน่วยบริการสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนใกล้บ้าน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งช่วยให้คนพิการในพื้นที่ห่างไกล สามารถทำงานใกล้บ้าน ได้รับโอกาสมีอาชีพ มีงานทำอย่างทั่วถึง

          ทั้งนี้ สถานประกอบการที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ และผู้พิการที่ต้องการใช้สิทธิตามมาตรา 35 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือลงทะเบียนใช้สิทธิผ่านระบบ e - Service กรมการจัดหางานหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร 1694

31 มกราคม 2567

ผู้ชม 105 ครั้ง

Engine by shopup.com