24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 133 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 133 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2567

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ     จำนวน 133 อัตรา

 

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

 

 

 

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบและคัดเลือก สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น. ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://webportal.bangkok.go.th/citylaw หัวข้อ “รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว” อ่านรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

- สมัครออนไลน์

 

 

 

02 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 267 ครั้ง

Engine by shopup.com