24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโป่งเทียมเพื่อสัตว์ป่า

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโป่งเทียมเพื่อสัตว์ป่า

 

 

 

 

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหัส นุชนารถ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำนักศึกษาชมรม "ปันยิ้ม&พลังใจ" จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาวัด บริจาคอาหารให้สัตว์ที่ขาดแคลน และทำโป่งเทียมเพื่อสัตว์ป่า จังหวัดกาญจนบุรี โดยการทำโป่งเทียมเพื่อสัตว์ป่า คือ การสร้างจุดสำหรับเพิ่มธาตุอาหารที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับสัตว์ป่าด้วยการขุดหลุมขนาดที่เหมาะสมแล้วผสมสารอาหารแร่ธาตุที่จำเป็นและรำอ่อนลงไป เพื่อให้สัตว์เลี้ยงมากิน ซึ่งโป่งเทียม 1 โป่ง สัตว์ป่าสามารถกินได้ต่อเนื่องประมาณ 3 เดือน นอกจากแหล่งอาหารและแหล่งน้ำแล้ว สัตว์ป่ายังต้องการเกลือแร่และแร่ธาตุจากดินโป่งเพื่อซ่อมแซมร่างกายในส่วนที่สึกหรอ เช่นเดียวกันกับคนที่ต้องการวิตามินและแร่ธาตุ เพื่อการรักษาระบบนิเวศของสัตว์ป่า และรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรอบรวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสัตว์ป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

02 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 372 ครั้ง

Engine by shopup.com