24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2567

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ     จำนวน 1 อัตรา

 

- ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม

 

 

2. ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริการ     จำนวน 1 อัตรา

 

- ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

 

 

3. ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป     จำนวน 1 อัตรา

 

- ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

 

- ส่วนอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6

 

 

 


4. ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริการ (คนพิการ)     จำนวน 4 อัตรา

 

- ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2

 

- ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี

 

- ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี

 

- ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานรสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

 

 

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2567
ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

03 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 168 ครั้ง

Engine by shopup.com