24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความ"พิพัฒน์" รมว.แรงงาน นำทีมเยี่ยม ฝีมือแรงงานขั้นสูง ผลิตอุปกรณ์เครื่องบิน, เครื่องชาร์จEV และ ระบบสัญญาณ5G รองรับเทคโนโลยีอนาคต

"พิพัฒน์" รมว.แรงงาน นำทีมเยี่ยม ฝีมือแรงงานขั้นสูง ผลิตอุปกรณ์เครื่องบิน, เครื่องชาร์จEV และ ระบบสัญญาณ5G รองรับเทคโนโลยีอนาคต

หมวดหมู่: แรงงาน

 

          นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมบริษัทจินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด ผู้ผลิตแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนอะไหล่ และอิเลคโทรนิค สำหรับเครื่องบิน ดาวเทียม และเทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมทั้ง เปิดโครงการสัมมนากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 และเยี่ยมชมกิจกรรมการฝึกอบรมด้านยานยนต์ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

          นายพิพัฒน์ กล่าวว่า บริษัทจินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ (Sheet Metal) โดยใช้ระบบ automation ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่มีความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานใหม่ทันต่อเทคโนโลยี โดยรับนักเรียน นักศึกษา มาฝึกทักษะฝึมือขั้นสูง ควบคุมการทำงานของ robot ตามมาตรฐานสากล เตรียมความพร้อมให้แรงงานมีทักษะก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน เตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรมในอนาคต

          นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงมีนโยบายให้ขับเคลื่อนภารกิจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบกิจการ ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบกิจการ 1,447 แห่ง ในการฝึกอบรมพนักงานกว่า 321,547 คน ได้รับรู้ถึง สิทธิประโยชน์การกู้ยืมและการช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการจัดทำหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและวันนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV) มีความจำเป็นมากในยุคปัจจุบัน รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ตามนโยบายรัฐบาลโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดย ตั้งเป้าหมายให้มีการผลิตยารถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปี พ.ศ. 2573 จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยฝึกอบรมดำเนินการยกระดับทักษะแรงงานอย่างเร่งด่วน
          ประกอบด้วย 1) ฝึกอบรมช่างเชื่อมมาตรฐานสากล 2) การฝึกอบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้า ( หลักสูตรการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า และการติดตั้งระบบจ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะสำหรับอาคาร) 3) การฝึกอบรม หลักสูตรช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1

 

 

          นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเสริมว่า การฝึกอบรมโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ การติดตั้งระบบจ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะสำหรับอาคาร การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม ระดับ 2 เทคโนโลยียานยนต์อัตโนมัติ การใช้โปรแกรม MITSUBISHI PLC & GX Works 3 และการประยุกต์ใช้โปรแกรม SCADA ในงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ AHRDA ยังมีเป้าหมายฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ก่อนเข้าฝึกงานในสถานประกอบกิจการกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ จำนวน 257 คน โดยกระจายผู้เข้าฝึกอบรมไปยังหน่วยฝึกต่างๆ ทั่วประเทศอีกด้วย

 

 

          หลังจากนั้น ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมสถานทดสอบฝีมือวินซ์ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และได้พบปะกับผู้บริหารบริษัท Hyundai Heavy Industries ประเทศเกาหลีใต้โดยถือโอกาสนี้ให้ความมั่นใจแก่นายจ้าง เรื่องทักษะฝีมือแรงงานไทย ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างเชื่อม3G ซึ่งผู้ประกอบการ นายจ้างมีความต้องการ ช่างเชื่อมไทยจำนวนมาก และมีแนวโน้มสูงมากขึ้นในอนาคต

 

 

05 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 83 ครั้ง

Engine by shopup.com