24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมการจัดหางาน เดินหน้ารับสมัครแรงงานไทยทำงานเกาหลี ขับเคลื่อนนโยบาย รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ส่งคนไทยทำงานต่างประเทศ 1 แสนอัตรา

กรมการจัดหางาน เดินหน้ารับสมัครแรงงานไทยทำงานเกาหลี ขับเคลื่อนนโยบาย รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ส่งคนไทยทำงานต่างประเทศ 1 แสนอัตรา

หมวดหมู่: แรงงาน


          กรมการจัดหางาน เร่งเครื่องจัดส่งแรงงานไทยทำงานต่างประเทศ 1 แสนอัตรา เผยความคืบหน้า ปีงบ 67 เกาหลีใต้เพิ่มโควตาคนไทยทำงานผ่านโครงการ EPS กิจการอุตสาหกรรมการผลิต 6,715 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 10 - 13 กุมภาพันธ์ 2567


          นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายสำคัญในการส่งเสริมและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ จำนวน 100,000 อัตรา ภายในปี 2567 ซึ่งกรมการจัดหางานพร้อมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศแล้ว จำนวน 21,281 คน ประเทศที่ส่งแรงงานไทยไปทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามลำดับ และล่าสุดการเจรจาเพิ่มโควตาเป็นไปด้วยดี ทางสาธารณรัฐเกาหลีแจ้งความต้องการแรงงานไทย เพื่อไปทำงานตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 6,715 อัตรา มากกว่าปีงบประมาณ 2566 ที่กำหนดโควตา 4,800 อัตรา และปีงบประมาณ 2565 ที่กำหนดโควตา 2,959 อัตรา โดยจะประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 10 - 13 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th

          นายสมชายฯ กล่าวว่า กระบวนการสอบคัดเลือกผู้สมัครจะเป็นไปอย่างโปร่งใส ประกาศรายชื่อผู้มีคะแนนรวมการทดสอบภาษาเกาหลี ทักษะการทำงาน และประสบการณ์การทำงานจากคะแนนสูงสุดลงมาจนครบจำนวนที่กำหนดตามโควตา ดังนั้นโปรดอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถลัดคิวหรือส่งไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีโดยไม่ผ่านการทดสอบได้ โดยสำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นต้องเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 18 - 39 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สายตาไม่บอดสี ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน หรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ เคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 และต้องไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด โดยสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียน คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 14 อย่างไรก็ตามผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติข้อมูลบัญชีรายชื่อเพื่อเสนอนายจ้าง มิได้รับรองว่าจะได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างทุกคน กรณีมีนายจ้างคัดเลือกแต่ถูกยกเลิกสัญญาจ้างงาน จากความผิดของนายจ้างจะถูกนำรายชื่อเสนอให้นายจ้างรายใหม่คัดเลือก แต่หากความผิดเกิดจากผู้สมัครจะถูกลบรายชื่อออกจากระบบ หรือกรณีไม่มีนายจ้างคัดเลือกภายใน 1 ปี กรมการจัดหางานจะต่ออายุบัญชี รายชื่อให้ปีที่ 2 โดยไม่ต้องสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ใหม่

          ทั้งนี้ สามารถติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 14 ได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

05 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 53 ครั้ง

Engine by shopup.com