24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 23 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 23 กุมภาพันธ์ 2567

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งพนักงานธุรการ     จำนวน  1  อัตรา

 

2. ตำแหน่งพนักงานบริการ     จำนวน  3  อัตรา

 

3. ตำแหน่งพนักงานพิมพ์     จำนวน  2  อัตรา

 

4. ตำแหน่งพนักงานโรงพิมพ์     จำนวน  1  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

 

ขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองกลาง สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ชั้น 4) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2910 1558 ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 23 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันเวลาราชการ หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ พันโทหญิง ศุภราภัทร ดวงทิพย์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 5454 8914 อ่านรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

07 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 154 ครั้ง

Engine by shopup.com