24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2567

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

 

2. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

 

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยนตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ชั้น 2 อาคารเพชรบุระ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056 711010 ต่อ 129 สมัครได้ตั้งแต่ 19 - 23 กุมภาพันธ์
2567 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. อ่านรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศ
รับสมัคร

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

07 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 107 ครั้ง

Engine by shopup.com