24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความมมส จัดแข่งขัน Hackathon : Isan Culture Re-creation เปิดเวทีให้เยาวชน “พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลทางวัฒนธรรม”

มมส จัดแข่งขัน Hackathon : Isan Culture Re-creation เปิดเวทีให้เยาวชน “พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลทางวัฒนธรรม”

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) จัดโครงการ Hackathon : Isan Culture Re-creation ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลทางวัฒนธรรม ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และพันธกิจสากล หัวหน้าโครงการฯและทีมนักวิจัย กล่าวต้อนรับพร้อมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม ทบทวนเนื้อหา และแนะนำเมนเทอร์ จำนวน 15 คน

 

 

 


 

กิจกรรมในงานผู้เข้าร่วมโครงการฯรับฟังการบรรยายจากวิทยากรระดับประเทศ ในหัวข้อเรื่อง "Story Doing" โดย อาจารย์ยิ่งพงษ์ มั่นทรัพย์ รับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "Viability" โดย อาจารย์สุธาศิณี สุศิวะ รับฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "Desirability" โดย อาจารย์จุฑามาศ วัฒนพานิช รับฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "Feasibility" โดย อาจารย์มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ และรับฟังคำแนะนำการ Pitching โดย อาจารย์อมฤต สมพงษ์ จากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการฯได้ระดมความคิดและสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีเมนเทอร์คอยให้คำปรึกษา

 

 


 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ กล่าวว่า โครงการ Hackathon: Isan Culture Re-creation จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนคนรุ่นใหม่จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการนำทุนทางวัฒนธรรมอีสานไปสู่การสร้างสรรค์ใหม่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้วัฒนธรรมอีสานได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ เกิดการสำนึกรักและการสืบสานต่อยอดต่อไป เริ่มเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่ 1-22 ธันวาคม 2566 โดยมีทีมสมัครเข้าร่วมโครงการฯกว่า 89 ทีม ซึ่งผ่านการคัดเลือกเข้าและเข้าร่วมกิจกรรม Boot camp จำนวน 30 ทีม

 

 

 

 

 

 

 

 

 โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Sadzone ชื่อผลงาน : E-san specter จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม นกบิน ชื่อผลงาน : วัดนกออก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Gaming Role ชื่อผลงาน : E-san Traveler จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัล Best pitching ได้แก่ ทีม Cuedtatie Dyc ชื่อผลงาน : ผ้าย้อมดินเขาเควสต้า จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท

รางวัล Best marketing ได้แก่ Noah Fish ชื่อผลงาน : NOAH FISH Cracker “แครกเกอร์ข้าวกล้องหอมมะลิเสริมโปรตีนจากน้ำสกัดเพปไทด์และ กรดอะมิโนจากปลาร้า” จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท

รางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีม ภูติไทบ้าน ชื่อผลงาน : แอพพลิเคชั่นแปลภาษาถิ่น (4ภาค) จากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://culturalmapthailand.info/map

หรือทาง Facebook : Cultural Map Thailand

08 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 193 ครั้ง

Engine by shopup.com