24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความรมว. “พิพัฒน์” กระชับสัมพันธ์ทูตแรงงานซาอุดีอาระเบีย เตรียมขยายตลาดแรงงานเพิ่มค่าจ้างตามทักษะฝีมือ พร้อมร่วมUp-Skillอาชีพที่ขาดแคลน

รมว. “พิพัฒน์” กระชับสัมพันธ์ทูตแรงงานซาอุดีอาระเบีย เตรียมขยายตลาดแรงงานเพิ่มค่าจ้างตามทักษะฝีมือ พร้อมร่วมUp-Skillอาชีพที่ขาดแคลน

หมวดหมู่: แรงงาน


          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายอับดุลเราะห์มาน อับดุลอะซีซ อัลซุฮัยบานี (H.E. Mr. Abdulrahman Abdulaziz Alsuhaibanni) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักร ซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือ ด้านการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่มีทักษะฝีมือ โดยมี นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

 


          นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในวันนี้ผมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงานยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านอับดุลเราะห์มาน อับดุลอะซีซ อัลซุฮัยบานี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักร ซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย นับตั้งแต่ไทยและซาอุดีอาระเบียได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ผมมีความยินดีที่ได้เห็นโอกาสเกิดขึ้นมากมายสำหรับนักลงทุนทั้งไทยและซาอุดีอาระเบีย รวมถึงโอกาสให้แรงงานไทยได้เดินทางไปทำงานในซาอุดีอาระเบีย ซึ่งปัจจุบัน มีแรงงานไทยยังน้อย ที่ทำงานอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ประมาณ 218 คน และขอให้ทางสถานทูตช่วยประสานรัฐบาลฯในการดูแล อำนวยความสะดวก สิทธิและสวัสดิการ ความปลอดภัย สำหรับแรงงานทุกกลุ่มที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานทั้งที่อยู่ในซาอุดีอาระเบียตอนนี้และในอนาคต เพื่อดูแล คุ้มครองแรงงานอย่างใกล้ชิด มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งจากการหารือในวันนี้ กระทรวงแรงงานพร้อมสนับสนุนให้แรงงานไทยเดินทางไปทำงานในซาอุดีอาระเบียมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานไทยที่มีค่าจ้างสูงคามทักษะฝีมือ รวมถึงการฝึกอบรม ซึ่งทางกระทรวงแรงงานพร้อมสนับสนุนและประสานงานให้อย่างเต็มที่

 

 

          ด้าน นายอับดุลเราะห์มาน อับดุลอะซีซ อัลซุฮัยบานี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักร ซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย กล่าวว่า ในวันนี้ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทยเป็นอย่างยิ่งที่เปิดโอกาสให้เข้าพบและหารือถึงความคืบหน้าการดำเนินการตามความตกลงด้านแรงงาน แรงงานไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศในด้านทักษะฝีมือและความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่าง ๆ อย่างภาคบริการสายการบิน ช่างฝีมือ พ่อครัว ผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้และการเกษตร และยินดีสนับสนุนช่วยเหลือ เกี่ยวกับกิจการด้านแรงงานเช่นกัน

08 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 82 ครั้ง

Engine by shopup.com