21 พฤษภาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมช่างโยธาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 30 เมษายน 2567

กรมช่างโยธาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 30 เมษายน 2567

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา ดังนี้

 

1. ช่างกลโรงงาน     จำนวน 3 อัตรา

 

2. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง     จำนวน 2 อัตรา

 

3. ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น     จำนวน 1 อัตรา

 

4. ช่างไม้     จำนวน 1 อัตรา

 

5. ช่างสี     จำนวน 1 อัตรา

 

6. ช่างโลหะ     จำนวน 1 อัตรา

 

7. ช่างไฟฟ้า     จำนวน 3 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

1. สมัครทางออนไลน์ ตาม QR Code ที่แสดง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ถึงวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2475 5539 ในวันเวลาราชการ โดยแนบเอกสารในรูปแบบของไฟล์ JPG

 

2. สมัครด้วยตนเอง ณ กองกำลังพลและธุรการ กองบังคับการ กรมช่างโยธาทหารเรือ งแต่วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ถึงวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

- สมัครทางออนไลน์ QR Code

 

 

 

 

 

16 มีนาคม 2567

ผู้ชม 270 ครั้ง

Engine by shopup.com