21 พฤษภาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 เมษายน 2567

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 เมษายน 2567

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

 

- ด้านการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัถุพยานทางฟิสิกส์ (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา

 

- ด้านการตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร (ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา

 

- ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ (ปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา

 

- ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ (ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา

 

 

2 . ตำแหน่งช่างภาพปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการด้านการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัถุพยานทางฟิสิกส์ (ปริญญาโท)

 

- เป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระรับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์
ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ด้านการตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร (ปริญญาตรี)

 

- เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระรับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์
หรือทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี หรือทางวัสดุศาสตร์

 

ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ (ปริญญาโท)

 

- เป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทางนิติ
วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือทางเคมีวิเคราะห์ ทาง
ฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพันธุศาสตร์ ทางพฤกษศาสตร์ ทางจุลชีววิทยา

 

ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ (ปริญญาตรี)

 

- เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางวัสดุศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพันธุศาสตร์ ทางพฤกษ
ศาสตร์

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้น วันที่ 23 เมษายน 2567 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 ที่เว็บไซต์ https://cifs.thaijobjob.com/ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

- สมัครออนไลน์

 

 

 

01 เมษายน 2567

ผู้ชม 245 ครั้ง

Engine by shopup.com