17 มิถุนายน 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 - 24 พฤษภาคม 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 - 24 พฤษภาคม 2567

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน 3 อัตรา

 

ปฏิบัติงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานพาณิชน์จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ ทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และทางการจัดการ

 

 


2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์     จำนวน 1 อัตรา

 

ปฏิบัติงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี

 

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ ทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และทางการจัดการ

 

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 - 24 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด
ราชการ ทางเว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com อ่านรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

- สมัครออนไลน์

 

 

07 พฤษภาคม 2567

ผู้ชม 129 ครั้ง

Engine by shopup.com