17 มิถุนายน 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 พฤษภาคม 2567

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 พฤษภาคม 2567

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 ประกาศกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน กลุ่มงานเทคนิค     จำนวน 1 อัตรา

 

2. ตำแหน่ง ช่างไม้ กลุ่มงานเทคนิค     จำนวน 3 อัตรา

 

3. ตำแหน่ง ช่างสี กลุ่มงานเทคนิค     จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ดาวน์โหลดใบสมัครท้ายประกาศ ได้ที่เว็บไซต์ของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ www.comm.rtaf.mi.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบังคับ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึงวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) อ่านรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (มีใบสมัครท้ายประกาศ)

 


- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

15 พฤษภาคม 2567

ผู้ชม 125 ครั้ง

Engine by shopup.com