17 มิถุนายน 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมการศาสนา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม 2567

กรมการศาสนา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม 2567

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาพิธี กลุ่มงานบริหารทั่วไป     จำนวน  6  อัตรา

สังกัดกลุ่มพิธี กองศาสนูปถัมภ์

 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

 

- ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองและขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ ชั้น 2 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วงขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ผู้สมัครเป็นผู้กรอกข้อมูลการสมัครด้วยลายมือตนเอง และยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ พร้อมหลักฐานการสมัคร อ่านรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

18 พฤษภาคม 2567

ผู้ชม 154 ครั้ง

Engine by shopup.com