17 มิถุนายน 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 18 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2567

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 18 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2567

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ     จำนวน 3 อัตรา

 

2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     จำนวน 12 อัตรา

 

3. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ     จำนวน 1 อัตรา

 

4. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ     จำนวน 1 อัตรา

 

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน     จำนวน 1 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://correct.thaijobjob.com อ่านรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

- สมัครออนไลน์

 

 

18 พฤษภาคม 2567

ผู้ชม 234 ครั้ง

Engine by shopup.com