22 กรกฎาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 109 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2567

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 109 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2567

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน จำนวน 28 อัตรา

 

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดทำรายงานการประชุมปฏิบัติงาน จำนวน 15 อัตรา

 

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 54 อัตรา

 

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา

 

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

 

6. ตำแหน่งผู้ประกาศและรายงานข่าวปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

 

7. ตำแหน่งนายช่าง (ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า) จำนวน 4 อัตรา

 

8. ตำแหน่งนายช่าง (ปฏิบัติงานทางช่างโยธา) จำนวน 1 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 11 กรกฏาคม 2567 ตลอด 24
ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://hris.parliament.go.th/job/ ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

- สมัครออนไลน์

 

 

 

07 มิถุนายน 2567

ผู้ชม 240 ครั้ง

Engine by shopup.com