22 กรกฎาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ จำนวน 109 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 - 28 มิถุนายน 2567

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ จำนวน 109 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 - 28 มิถุนายน 2567

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน     จำนวน 5 อัตรา

 

2. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน     จำนวน 3 อัตรา

 

3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน     จำนวน 17 อัตรา

 

4. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ     จำนวน 3 อัตรา

 

5. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ     จำนวน 20 อัตรา

 

6. นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ     จำนวน 2 อัตรา

 

7. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     จำนวน 7 อัตรา

 

8. นักบัญชีปฏิบัติการ     จำนวน 1 อัตรา

 

9. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ     จำนวน 4 อัตรา

 

10. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ     จำนวน 5 อัตรา

 

11. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ     จำนวน 4 อัตรา

 

12. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ     จำนวน 4 อัตรา

 

13. นักวิซาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ     จำนวน 5 อัตรา

 

14. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ     จำนวน 7 อัตรา

 

15. นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ     จำนวน 1 อัตรา

 

16. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ     จำนวน 12 อัตรา

 

17. นิติกรปฏิบัติการ     จำนวน 1 อัตรา

 

18. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ     จำนวน 1 อัตรา

 

19. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ     จำนวน 1 อัตรา

 

20. วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ     จำนวน 1 อัตรา

 

21. สถาปนิกปฏิบัติการ     จำนวน 5 อัตรา

 

 

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง โดยสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 - 28 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หัวข้อ "การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2567" ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

- สมัครออนไลน์

 

 

09 มิถุนายน 2567

ผู้ชม 152 ครั้ง

Engine by shopup.com