22 กรกฎาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความการรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 27 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2567

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 27 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2567

 

 

 

 ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบภายใน 6 จำนวน 2 อัตรา

 

2. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 2 อัตรา

 

3. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 2 อัตรา

 

4. ตำแหน่งพนักงานการเดินรถ 6 จำนวน 8 อัตรา

 

5. ตำแหน่งบุคลากร 6 จำนวน 2 อัตรา

 

6. ตำแหน่งพนักงานเทคนิค 6 จำนวน 1 อัตรา

 

7. ตำแหน่งพนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 6 จำนวน 1 อัตรา

 

8. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา

 

9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 จำนวน 1 อัตรา

 

10. ตำแหน่งเภสัชกร 6 จำนวน 1 อัตรา

 

11. ตำแหน่งพยาบาล 6 จำนวน 1 อัตรา

 

12. ตำแหน่งนิติกร 6 จำนวน 1 อัตรา

 

13. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 6 จำนวน 1 อัตรา

 

14. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา

 

15. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา

 

16. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://railway.thaijobjob.com ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

- สมัครออนไลน์

 

 

15 มิถุนายน 2567

ผู้ชม 89 ครั้ง

Engine by shopup.com