22 กรกฎาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2567

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2567

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 
ประกาศกวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 2 อัตรา

 

2. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา

 

3. ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 1 อัตรา

 

4. ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา

 

5. ตำแหน่งนักวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

 

6. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา

 

7. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

 

8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

 

9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา

 

10. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

 

11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด
ราชการ ที่เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com/ ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

- สมัครออนไลน์

 

 

 

26 มิถุนายน 2567

ผู้ชม 155 ครั้ง

Engine by shopup.com