22 กรกฎาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความโชว์ติดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”ครบ100%

โชว์ติดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”ครบ100%

หมวดหมู่: การศึกษา

เลขาธิการ กพฐ. โชว์การขับเคลื่อนโครงการ“1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ได้ครบ100% เร็วกว่าแผนที่กำหนด-จัดสรรงบฯค่าใช้บริการรายเดือนให้โรงเรียนแล้ว

 

 

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ว่า การดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ มีความคืบหน้ามาก โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สพฐ.) ได้ติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่โรงเรียนในโครงการฯ จำนวน 1,808 โรงเรียน ครบ 100% แล้ว ซึ่งหากเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล บนเกาะแก่ง อยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ เขตพื้นที่ทหาร ทาง สพฐ.ก็ได้ทำความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคนแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เข้าไปติดตั้งให้ ซึ่งสามารถติดตั้งได้แล้วเสร็จเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สพฐ.ก็ได้ร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี จัดอบรมออนไลน์ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ จำนวน 3,785 คน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับการพัฒนาทักษะด้าน ICT เพื่อยกระดับการใช้ ICT ในการบริหารจัดการสถานศึกษา และจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพไปแล้ว ทำให้มั่นใจได้ว่า ครูสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ ทำให้โรงเรียนสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น

 

“ โครงการ 1 อำเภอ 1โรงเรียนคุณภาพ เป็นนโยบายสำคัญของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นการสร้างความเสมอภาคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งผมให้ความสำคัญติดตามการดำเนินโครงการฯอย่างใกล้ชิด โดย สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) โรงเรียน และสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) เพื่อไปดำเนินการเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังนี้ โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน ได้รับงบฯโรงเรียนละ 1,300 บาทต่อเดือน โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 121 - 300 คน ได้รับงบฯ โรงเรียนละ 1,950 บาทต่อเดือน โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 301 - 500 คน ได้รับงบฯโรงเรียนละ 2,600 บาทต่อเดือน โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 501 – 2,000 คน ได้รับงบฯ โรงเรียนละ 3,900 บาทต่อเดือน โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 2,001 คนขึ้นไป ได้รับงบฯ โรงเรียนละ 6,000 บาทต่อเดือน ศูนย์บริหารการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) จะได้รับจัดสรรงบฯโรงเรียนละ 650 บาทต่อเดือน สพท.เขตละ 7,500 บาทต่อเดือน ศูนย์การศึกษาพิเศษและกลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อฯ สศศ. แห่งละ 1,300 บาทต่อเดือน ส่วนโรงเรียนที่ใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบดาวเทียม จัดสรรให้ตามค่าเช่าใช้บริการที่มีการเบิกจ่ายจริง นอกจากนี้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ก็ยินดีให้บริการฟรีอินเทอร์เน็ตแก่ โรงเรียนคุณภาพของ สพฐ. จำนวน 1,808 โรงเรียน ซึ่งมีจำนวนโรงเรียนคุณภาพที่ Uninet เคยเดินสายระบบไฟเบอร์ออฟติคไว้แล้ว จำนวน 1,499 โรงเรียน  ซึ่ง สพฐ.อยู่ระหว่างการพิจารณาการจัดหาอุปกรณ์ เพื่อเชื่อมต่อใช้งานอินเทอร์เน็ตจากโครงข่าย Uninet รวมถึงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในอนาคต” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

01 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 71 ครั้ง

Engine by shopup.com