22 กรกฎาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความ“คุรุสภา” พร้อมเปิดทดสอบตั๋วครู ครั้งที่ 2 ปี 67 ระบบอิเล็กทรอนิกส์

“คุรุสภา” พร้อมเปิดทดสอบตั๋วครู ครั้งที่ 2 ปี 67 ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่: การศึกษา

เลขาธิการคุรุสภา เผยพร้อมเปิดรับสมัครทดสอบตั๋วครู ครั้งที่ 2 ปี 67 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 28 มิ.ย. - 6 ก.ค. 67 จัดสอบ 15 จังหวัด 18 สนามสอบ เพิ่มทดสอบภาษาอังกฤษ

 

 
      ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ขณะนี้คุรุสภาได้เตรียมการเปิดรับสมัครการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูรายวิชาครูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ https://ksp67-2.thaijobjob.com จัดทดสอบวันที่ 17,18,31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2567 และประกาศผลสอบวันที่ 15 ตุลาคม 2567 ในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 2 นี้เป็นการจัดสอบแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ซึ่งคุรุสภาได้จัดสนามสอบเพื่อรองรับผู้เข้าสอบ ประมาณ 70,000 ที่นั่ง ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด ใน 18 สนามสอบทั่วประเทศ
 
       ผศ.ดร.อมลวรรณ กล่าวต่อไปว่า สำหรับ 18 สนามสอบประกอบด้วย 1.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 4.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 5.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 7.มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 8.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 10.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 11.มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 12.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 13.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 14.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 15.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 16.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 17.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ 18.มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยกำหนดสอบ 4 วัน ใน 8 รอบสอบ ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2567 และวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2567 สอบวันละ 2 รอบ ในช่วงเช้า เวลา 9.00-12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 14.30 -17.30 น.

 

“ ในการสอบทุกรอบใช้แบบทดสอบฉบับภาษาไทย และได้เพิ่มแบบทดสอบภาษาอังกฤษให้เลือกสอบได้ในรอบที่ 4 และรอบที่ 8 ใน 4 สนามสอบ คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อให้ผู้สมัครชาวต่างชาติสามารถเข้ารับการทดสอบในครั้งนี้ได้ด้วย ขอให้กำลังใจแก่ผู้เตรียมประกอบวิชาชีพทุกคนที่จะเข้าสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ตั้งใจ มั่นใจและคิดว่าถ้าผ่านการสอบได้จะมีองค์ความรู้พื้นฐานที่สามารถนำไปประกอบวิชาชีพครูได้ในอนาคตข้างหน้า” ผศ.ดร.อมลวรรณ กล่าว
 
ด้าน ผศ.ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ รองเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า กรณีผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการทดสอบเป็นผู้ที่ข้อมูลในระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS) หรือเป็นผู้ผ่านการรับรองความรู้ หรือเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ที่ไม่สามารถสมัครได้ ให้ยื่นคำร้องขอมีสิทธิสมัครเข้ารับการทดสอบ ได้ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2567 และสามารถชำระค่าสมัครเข้ารับการทดสอบ ผ่านระบบแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคาร ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2567 และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ ได้ในวันที่ 2 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ https://ksp67-2.thaijobjob.com 

“สำหรับการทดสอบในครั้งนี้ขอย้ำ จัดสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ในทุกสนามสอบ ซึ่งได้เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่จัดสอบทั่วประเทศ ที่สำคัญมีการเพิ่มและกระจายสนามสอบให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค เพิ่มรอบสอบทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย เพื่อให้ผู้เข้าสอบมีโอกาสเข้ารับการทดสอบและมีความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มแบบทดสอบฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับผู้เข้าสอบชาวต่างชาติ นอกจากนี้หลังการสอบก็จะเปิดให้ดูกระดาษคำตอบได้เช่นเดิมและมีมาตรการควบคุมการรั่วไหลของข้อสอบ ส่วนแผนการในอนาคตนั้น จะใช้ระบบอัตโนมัติ หรือ AI มาสนับสนุนการจัดสอบทั้งด้านการแสดงผลสอบให้ผู้เข้าสอบได้ทราบทันที เพื่อความรวดเร็วและโปร่งใส รวมทั้งการเปิดเผยข้อสอบ การเฉลยข้อสอบและการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามหากมีข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับการทดสอบฯ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0-2257-7159 กด 3 หรือไลน์ไอดี @Thaijobjob ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.” รองเลขาธิการคุรุสภา กล่าว.

01 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 47 ครั้ง

Engine by shopup.com