22 กรกฎาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความรมว.แรงงาน พิพัฒน์ สั่งปรับหลักสูตรทักษะด้าน ภาษา & Digital ส่งเสริม สปก. Upskill แรงงานสู้ AI ตั้งเป้าปี 68 กว่า 1 แสนคน

รมว.แรงงาน พิพัฒน์ สั่งปรับหลักสูตรทักษะด้าน ภาษา & Digital ส่งเสริม สปก. Upskill แรงงานสู้ AI ตั้งเป้าปี 68 กว่า 1 แสนคน

หมวดหมู่: แรงงาน

 

          กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขานรับข้อสั่งการ รมว.แรงงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ หลังหารือร่วมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งรับรองหลักสูตร Soft skill ด้านภาษา & Digital ผลักดันให้ สปก.ส่งเสริมทักษะฝีมือแรงงานรับยุค AI และรับสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ

 

 

          นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การพัฒนาทักษะแรงงานด้านซอฟท์สกิล ภาษาอังกฤษและดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศนั้น กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจอย่างเข้มข้นเสมอมา โดยเฉพาะแรงงานในสถานประกอบกิจการ หากได้รับการพัฒนาทักษะในด้านดังกล่าวจะสามารถยกระดับฝีมือให้เป็นแรงงานคุณภาพ ช่วยลดต้นทุนการผลิต และสามารถปรับตัวทำงานร่วมกับ AI ได้ โดยไม่ถูกหุ่นยนต์มาแทนที่งาน และการมีทักษะด้านภาษาจะช่วยให้ฐานรากแรงงานมีความเข้มแข็งรองรับการเข้ามาลงทุนของชาวต่างชาติ หนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ได้กำชับและเน้นย้ำให้กรมเร่งดำเนินการและส่งเสริมสถานประกอบกิจการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานอย่างเร่งด่วน ซึ่งตั้งเป้าหมายการพัฒนาทักษะแรงงานปี 2568 เน้นทักษะด้านภาษาและดิจิทัล กว่า 100,000 คนทั่วประเทศ

 

 

          นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเสริมว่า คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน หารือร่วมกันสำหรับแนวทางการรับรองหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้าน Soft skill กลุ่มทักษะภาษาอังกฤษ & Digital ให้แก่แรงงานทุกกลุ่ม โดยเฉพาะแรงงานในสถานประกอบกิจการ โดยจะมีการปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ผลักดันให้หลักสูตรดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายทุกตำแหน่งงานในสถานประกอบกิจการ พร้อมสร้างแรงจูงใจในการรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่พึงควรได้รับจากการส่งเสริมให้แรงงานของตนเข้ารับการพัฒนาทักษะ จากการดำเนินงานปี 2567 มีเป้าหมายพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานด้าน Soft skill และดิจิทัล รวม 41,560 คน ประกอบด้วย ทักษะด้านภาษา จำนวน 18,260 คน ดำเนินการภายใต้ 3 โครงการ ได้แก่ การรองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณค่าสูง การยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ส่วนการพัฒนาทักษะให้แรงงานในด้านดิจิทัลนั้น ปี 2567 เป้าหมาย 23,300 คน ในปี 2568 ตั้งเป้าหมายสูงกว่าปี 2567 อีกเท่าตัวโดยจะส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการเร่งพัฒนาพนักงานของตนเองในด้านภาษาและดิจิทัลให้มากขึ้นนั่นเอง ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล

 


          “โลกแห่งการทำงานกำลังเปลี่ยนไปทุกด้าน ทักษะการทำงานเดิมกำลังจะล้าสมัย ทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน ทั้งภาษาและดิจิทัล ถือเป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่แรงงานทุกคนต้องมี หากไม่ปรับตัวให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การก้าวสู่ระบบการทำงานจะยากมากขึ้น โอกาสในการสร้างรายได้จะน้อยลง กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเล็งเห็นความสำคัญ จึงเร่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้รับการพัฒนาให้มากยิ่งขึ้น” อธิบดีบุปผา กล่าวทิ้งท้าย

02 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 70 ครั้ง

Engine by shopup.com