22 กรกฎาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา ม.ศรีปทุม จัดโครงการ "ปันรัก ปันรอยยิ้ม 2567" มอบเงินและสิ่งของสนับสนุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส มูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์ พัทยา

กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา ม.ศรีปทุม จัดโครงการ "ปันรัก ปันรอยยิ้ม 2567" มอบเงินและสิ่งของสนับสนุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส มูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์ พัทยา

 

 

 

 

 

กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด จัดโครงการจิตอาสา "ปันรัก ปันรอยยิ้ม 2567" มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง SDGs โดยมอบเงินสนับสนุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่น้องๆ มูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์ พัทยา โดยมี นางรัชนี คฑากร เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ  เป็นผู้แทนรับมอบ ณ มูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์ พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้

 

 ดร.โยธิน มัชฌิมาดิลก ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ของมหาวิทยาลัย มีจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคม ร่วมแบ่งปันโอกาสทางการศึกษา และสิ่งของจำเป็นแก่น้องๆ ด้อยโอกาส

 

 

 

 สำหรับมูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์ พัทยา เป็นมูลนิธิที่ดูแลเด็กกำพร้า เด็กพิการ และเด็กยากไร้ ให้การศึกษา ฝึกอบรมอาชีพ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเด็กๆ

 

 

 

 

 

 

 

 


การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือน้องๆ ด้อยโอกาสแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากรมหาวิทยาลัย ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

 

04 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 46 ครั้ง

Engine by shopup.com