22 กรกฎาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการอนุรักษ์ควายไทย Thailand Buffalo Heritage

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการอนุรักษ์ควายไทย Thailand Buffalo Heritage

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Thailand Buffalo Heritage โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้การผสมเทียมควายไทย การตรวจคุณภาพน้ำนมควายไทย โดยสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และให้ความรู้การทำไอศกรีมนมควาย โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แก่ประประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน เพื่อร่วมอนุรักษ์ควายไทย พัฒนาสายพันธุ์ควายสวยงาม สนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power ของประเทศ เป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทย ณ บริเวณลานหลังวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 49 ครั้ง

Engine by shopup.com