22 กรกฎาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความ"พิพัฒน์" เผยข่าวดี กรมการจัดหางาน รับสมัครทำงานมาเก๊า เงินเดือนสูงสุด 1 แสนบาท

"พิพัฒน์" เผยข่าวดี กรมการจัดหางาน รับสมัครทำงานมาเก๊า เงินเดือนสูงสุด 1 แสนบาท

หมวดหมู่: แรงงาน

 

          กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานมาเก๊า 6 ตำแหน่ง พนักงานอาวุโสฝ่ายบริการลูกค้า หัวหน้าแผนกอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานต้อนรับลูกค้าวีไอพี กัปตัน พนักงานฝ่ายต้อนรับวีไอพี พนักงานนวด เงินเดือน สูงสุด 100,406 บาท ฟรีค่าเครื่องบินไป - กลับ อาหาร นายจ้างช่วยจ่ายค่าที่พัก มีประกันสุขภาพ และสวัสดิการตามกฎหมาย สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ก.ค. 67 ยื่นได้ตลอด 24 ช.ม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

          นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊ากับนายจ้างบริษัท Galaxy Entertainment Group ซึ่งประกอบกิจการโรงแรม คาสิโน และร้านอาหาร จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 28 อัตรา ได้แก่ พนักงานอาวุโสฝ่ายบริการลูกค้า หัวหน้าแผนกอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานต้อนรับลูกค้าวีไอพี กัปตัน พนักงานฝ่ายต้อนรับวีไอพี พนักงานนวด อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 59,331 – 100,406 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนเงินวันที่ 17 มิถุนายน 2567) โดยนายจ้างจะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป - กลับ ช่วยจ่ายค่าที่พักเดือนละ 500 เหรียญมาเก๊า จัดอาหารในช่วงเวลาทำงาน มีประกันสุขภาพ และสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานมาเก๊ากำหนด สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th โดยลงทะเบียนระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน และดำเนินการสมัครไปทำงาน โดยเลือกหัวข้อ "สมัครไปทำงานโดยรัฐจัดส่ง" และเลือกรายการ “การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในขตบริหารพิเศษมาเก๊ากับนายจ้างบริษัท Galaxy Entertainment Group (ครั้งที่ 2/2567)” สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

          “กระทรวงแรงงาน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาโดยตลอด เพราะนอกจากทำให้แรงงานไทยมีโอกาสทางอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัวได้แล้ว เม็ดเงินที่ได้รับยังถูกส่งกลับมาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป” รมว. พิพัฒน์ กล่าว

 

 

           นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับตำแหน่งงาน และคุณสมบัติที่นายจ้างบริษัท Galaxy Entertainment Group ต้องการจะต้องสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม สื่อสารภาษาจีนกลางได้ดี
มีบุคลิกภาพที่ดี ทำงานเป็นกะได้ และหากมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยทั้ง 6 ตำแหน่ง มีรายละเอียด ดังนี้

           1. พนักงานอาวุโสฝ่ายบริการลูกค้า จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้าง 22,000 เหรียญมาเก๊า/เดือน หรือประมาณ 100,406 บาท
           2. หัวหน้าแผนกอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้าง 18,000 เหรียญมาเก๊า/เดือน หรือประมาณ 82,150 บาท
           3. พนักงานต้อนรับลูกค้าวีไอพี 8 อัตรา ค่าจ้าง 16,000 - 18,000 เหรียญมาเก๊า/เดือน หรือประมาณ 73,022 - 82,150 บาท ขึ้นอยู่กับบระสบการณ์
           4. กัปตัน จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้าง 15,000 เหรียญมาเก๊า/เดือน หรือประมาณ 68,459 บาท
           5. พนักงานฝ่ายต้อนรับวีไอพี หญิง จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้าง 14,000 เหรียญมาเก๊า/เดือน หรือประมาณ 63,895 บาท
           6. พนักงานนวด หญิง จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้าง 13,000 เหรียญมาเก๊า/เดือน หรือประมาณ 59,331 บาท

           “สำหรับการรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจ่ายเพียงค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ได้แก่ ค่าถ่ายรูป ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และค่าสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่าย ประมาณ 4,000 บาท ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 1034 ในวันและเวลาราชการ หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าว

04 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 46 ครั้ง

Engine by shopup.com