22 กรกฎาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความ“สร้างงานและเส้นทางสู่อาชีพ@ระยอง" เสิร์ฟงานกว่า 3,500 อัตรา โซนภาคตะวันออก พร้อมเปิดโลกนักเรียน นักศึกษา ค้นหาเส้นทางเรียนต่อ

“สร้างงานและเส้นทางสู่อาชีพ@ระยอง" เสิร์ฟงานกว่า 3,500 อัตรา โซนภาคตะวันออก พร้อมเปิดโลกนักเรียน นักศึกษา ค้นหาเส้นทางเรียนต่อ

หมวดหมู่: แรงงาน

 

          วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สร้างงานและเส้นทางสู่อาชีพ@ระยอง โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” โดยมี นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน นายกำธร เวหน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดระยองให้การต้อนรับ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

 

 

          นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้จัดงาน “สร้างงานและเส้นทางสู่อาชีพ@ระยอง เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม พร้อมเปิดโลกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้อาชีพ และทักษะที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการประกอบอาชีพยุคใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงานในด้านการส่งเสริมการมีงานทำ ซึ่งจังหวัดระยองถือเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างมาก ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการเกษตรกรรม กระทรวงแรงงานจึงเลือกจังหวัดระยองเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ในการจัดงานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างสะดวก และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก กระทรวงพาณิชย์ นำโครงการ “Mobile ธงฟ้า กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน” มาให้บริการประชาชนในส่วนภูมิภาคได้เข้าถึงสินค้าราคาประหยัด แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และกิจกรรมอื่นๆที่หลากหลาย ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

          “ผมขอขอบคุณ ส่วนราชการทุกหน่วยงาน บริษัทอมตะซิตี้ ระยอง จำกัด นายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้แทนจากภาคเอกชน สถานศึกษาทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน ผมเชื่อมั่นว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นอีก หนึ่งกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนช่วยลดอัตราการว่างงานของประชาชน และแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี” นายธนัสถ์ กล่าว

 

 

          ด้านนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจจำนวนมาก อาทิ การรับสมัครและสัมภาษณ์งานโดยตรงกับนายจ้าง สถานประกอบการในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 52 บริษัท มีตำแหน่งงานว่าง 3,599 อัตรา และการลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ พบกับงานที่คนเจนเนอเรชั่นใหม่ให้ความสนใจอย่างการไปทำงานต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาและรับลงทะเบียนผู้สนใจไปทำงานต่างประเทศ การสาธิตอาชีพอิสระและทดลองปฏิบัติจริง 30 อาชีพ อาทิ จัดสวนในขวดแก้ว พัดกาบหมาก ช่อธนบัตร นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ใกล้เรียนจบ บริการแนะแนวอาชีพ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพและทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน บริการแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ นิทรรศการโลกของอาชีพและการเรียนรู้เสมือนจริง การให้คำปรึกษาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ และการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มอาชีพอิสระ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ หาไอเดียการทำธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุน รวมทั้งการเสวนาของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ 4 ท่าน และกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล

 

 

 

          ทั้งนี้ ขอฝากข่าวดีไปถึงคนหางานทั่วประเทศ กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานมีกำหนดจัดงาน “สร้างงานและเส้นทางสู่อาชีพ” อีก 2 จังหวัด คือ 1) จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 และ 2) จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 2 สิงหาคม 2567 และขอเชิญชวนคนหางาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่สนใจหางาน ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือ และหาไอเดียในการประกอบอาชีพเสริม มาพบกันในงาน "สร้างงานและเส้นทางสู่อาชีพ@ระยอง” ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. โดยสามารถลงทะเบียนสมัครงานเพื่อความสะดวกได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน e-Service.doe.go.th “ไทยมีงานทำ” หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง โทร 038 694026

 

 

06 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 58 ครั้ง

Engine by shopup.com