22 กรกฎาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 25 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 25 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2567

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน     จำนวน 7 อัตรา

 

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน     จำนวน 7 อัตรา

 

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน     จำนวน 2 อัตรา

 

4. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน     จำนวน 9 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์สมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่
เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://industry.thaijobjob.com ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

- สมัครออนไลน์

 

 

06 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 100 ครั้ง

Engine by shopup.com