22 กรกฎาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความม.ศรีปทุม สุดปลื้ม! “น้องโมบาย” DEK SoDA ได้รับการยอมรับ "OUTSTANDING" ผลงาน SDGs สุดเจ๋ง บนเวทีโลก ณ กรุงเวียนนา

ม.ศรีปทุม สุดปลื้ม! “น้องโมบาย” DEK SoDA ได้รับการยอมรับ "OUTSTANDING" ผลงาน SDGs สุดเจ๋ง บนเวทีโลก ณ กรุงเวียนนา

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนนัชชา สินจินดาวงศ์ หรือ น้องโมบาย นักศึกษา คณะการออกแบบสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ที่ได้รับการยอมรับ "OUTSTANDING"  ผลงานเกี่ยวกับ THE GLOBAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)  ในงาน 2024 GLOBAL YOUTH LEADERS OF WORLD ECO-DESIGN ORGANIZATION  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  จัดโดย WORLD ECO-DESIGN CONFERENCE (UN CONSULTATIVE NGO)

น้องโมบาย  นำเสนอผลงานโครงการ "บ้านยั่งยืนจากวัสดุธรรมชาติ"  ซึ่งมุ่งเน้นการออกแบบบ้านที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ  ประหยัดพลังงาน  และสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ  สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

ผลงานของน้องโมบาย ได้รับการชื่นชมจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้วยความคิดสร้างสรรค์  ความเป็นไปได้  และประโยชน์ต่อสังคม  สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของนักศึกษา ม.ศรีปทุม ในการนำความรู้และทักษะมาพัฒนาผลงาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  รู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จของ น้องโมบาย   และมุ่งมั่นส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสแสดงศักยภาพ   พัฒนาผลงาน   และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติต่อไ

 

 

 

 

 

 

 

06 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 35 ครั้ง

Engine by shopup.com