22 กรกฎาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความศิลปศาสตร์ ม.รังสิต เปิดรับสมัครฝึกอบรม 3 หลักสูตรด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน

ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต เปิดรับสมัครฝึกอบรม 3 หลักสูตรด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน

 

 

 

          

สาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดอบรม 3 หลักสูตรด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้แก่ หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ หลักสูตรศิลป์พู่กันจีน และหลักสูตรดนตรีกู่เจิง โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 26 กรกฎาคม 2567

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ https://forms.gle/qT9vuqNCzXpuUDFW6   รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://asc.rsu.ac.th/training/trainingonline/chinese3/ หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 02-791-6000 ต่อ 1279, 1221, 1223 Line official : rsuchinese หรือ Facebook Fanpage "ภาควิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิต"

06 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 45 ครั้ง

Engine by shopup.com